Cumartesi, Eylül 09, 2006

Ticer Digital Libraries a la Carte: New Choices for the Future

Ticer (Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources), Tilburg Üniversitesi bünyesinde 1997 yılından beri dijital kütüphane teması ile yaz okulları düzenliyor. Bu sene "Digital Libraries a la Carte: New Choices for the Future adı ile 22-25 Ağustos tarihlerinde Tilburg, Hollanda'da düzenlenen ve toplam dört modülden oluşan kursta dünyanın farklı ülkelerinden, çoğunluğu üniversite ve araştırma kütüphanelerinden olmak üzere 50'nin üzerinde katılımcı vardı.

Teknolojik gelişmelerin kütüphane hizmetlerini nasıl daha verimli kılacağı üzerine odaklanan toplam 17 seminer/uygulama oldukça verimliydi, düşündürücü ve bilgilendiriciydi. Web 2.0 adlı gelişme ile RSS teknolojisinin bilgiyi okuyucuya getirişi; blog, wiki, IMing gibi sosyal yazılımların hizmetlere adaptasyonu kullanıcı odaklı hizmetlerin nasıl geliştirilebileceği üzerine dikkat çekici örneklerdi. Şimdi tüm bu gelişmeleri içinde barındıran bir kütüphane teknolojisi, hizmet paketi ise Library 2.0 olarak adlandırılıyor.

Açık erişim ve kütüphanenin bilimsel araştırma döngüsündeki yeri, programdaki bir başka önemli başlıktı. Sanal araştırma ortamları; e-bilim dendiğinde yalnızca fizik, kimya, matematik, tıp, mühendislik dünyasında sıkışıp kalan sayısal bilgiyi, e-araştırma diyerek sosyal bilimlere de yayan kavramların irdelenmesi; e-araştırma 2.0 ortamları; California Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki sayısallaştırma projeleri; John Willinsksy'nin tadına doyulmaz nitelikteki anlatımı ile Açık Dergi Sistemleri bu modülü özetlemek için sıralanabilir.

Alanında haklı bir saygınlığa sahip Ticer yaz kursunun oldukça faydalı olduğunu içtenlikle aktarabilirim. Bu seneki yaz okuluna Türkiye'den tek katılımcı olarak gittim ve en yakın zamanda hem blogumuzdan hem de Ankos sayfasından kursa ilişkin daha ayrıntılı bir raporu ilginize sunacağım.

Eğitimcilerin sunumları bir süre için Ticer kurs programı sayfasından alınabilir. Kurs hakkında haberler ve görüşler için ise "değerlendirme raporu" adı ile hazırlanan sayfaya bakılabilir.
0 Comments:

Yorum Gönder

Links to this post:

Bağlantı Oluştur

<< Home